Το Έργο Μας

Εστιάζουμε στην προμήθεια καινοτόμου εξοπλισμού και δημιουργούμε την καλύτερη εμπειρία χρήστη για εργασίες με βιομηχανικό εξοπλισμό, ανάλογο που συμβάλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρήσεων. Ερευνούμε, αναλύουμε, αξιολογούμε και τέλος παρέχουμε τα σωστά εργαλεία και μεθόδους για την προσαρμογή καινοτόμων απαντήσεων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και θα μειώσουν το κόστος εργασιών.

Χτίζουμε την εταιρεία μας με μια αποστολή – δυναμική μηχανική

Είμαστε μηχανικοί σε μία αποστολή. Στις εγκαταστάσεις μας ανά την Ευρώπη, έχουμε συγκεντρώσει μια επιδέξια ομάδα που συνδυάζει την γνώση και την πρακτική ειδίκευση στην μηχανική και στη μηχανική λογισμικού. Ανεξάρτητα από τον ρόλο τους, κάθε μέλος της Iron Mall συνδυάζει έναν ασυμβίβαστο μηχανολογικό τρόπο σκέψης με μια ακλόνητη συγκέντρωση στην εκτέλεση των υπηρεσιών του σκοπού και διαμοιράζει τα ωφέλη της καινοτόμου τεχνολογίας που εκπροσωπούμε.

Συναντάμε τα προβλήματα εκεί που υπάρχουν.

Εργολάβοι και οργανισμοί δείχνουν να κατανοούν σε βάθος τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Iron Mall διαθέτει αποδεδειγμένα στιβαρά προϊόντα καθώς και έναν μηχανολογικό τρόπο σκέψης. Η ομάδα των μηχανικών μας σε άμεση συνεργασία με τους πελάτες μας στο πεδίο των έργων, ενσωματώνουν τα δεδομένα, βελτιστοποιούν τη ροή εργασιών για την αξιοποίηση των μεθόδων και την παροχή του σωστού εξοπλισμού προκειμένου να έχετε αποτελέσματα σε μέρες, όχι σε έτη. Με την ίδρυση της εταιρείας, συμβάλουμε στο να λάβουν οι πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να αποκτήσουν την μηχανική τεχνογνωσία.

Προάγουμε τεχνολογία και παρέχουμε λύσεις.

Είμαστε μηχανικοί, όχι ακαδημαϊκοί. Αναζητούμε τα πιο κρίσιμα προβλήματα για τα οποία δεν υπάρχει άλλη λύση από την προαγωγή καινοτόμου τεχνολογίας. Άνεξάρτητα με τις συνθήκες, ο σκοπός μας είναι να εγκαθιδρύσουμε μια εταιρεία που θα μετατρέπει τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον βιομηχανικό εξοπλισμό σε επιδίωξη των στόχων τους.

Ο Σκοπός μας

Επιδιώκουμε να φτιάξουμε ένα βιομηχανικό μέλλον στο οποίο εταιρείες και εργολάβοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμο εξοπλισμό και να λειτουργεί με τις αξίες που σχεδιάστηκε και παραδόθηκε στους πελάτες. Συγκεντρώσαμε την ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει καινοτόμες μεθόδους και να βρεί την ιδανική τεχνολογία για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών και εφαρμογών.